Семинар «Инновационные решения Esri для внедрения ГИС в Украине»

20 ноября 2012 года в Киеве состоится семинар «Инновационные решения Esri для внедрения ГИС в Украине». Мероприятие проводят компании Esri Украина (официальный дистрибьютор Esri Inc.), ECOMM Co и Европейский Университет. Организаторы приглашают принять участие в семинаре предприятия, деятельность которых связана с использованием и созданием географических информационных систем (ГИС).

Ноябрьский семинар, как и традиционная крымская конференция пользователей Esri, проводится с целью познакомить ГИС сообщество с новыми разработками, идеями и программными продуктами от  Esri. Эти мероприятия являются прекрасной возможностью пользователям ГИС, разработчикам, поставщикам карт и космических снимков представить свои решения, послушать доклады коллег и обсудить актуальные вопросы.

На семинаре будут рассматриваться такие темы:

  • Географическое информационное обеспечение как основа государственных, региональных и муниципальных информационных систем.
  • ГИС в территориальном планировании и градостроительной деятельности.
  • ГИС в энергетике, сельском хозяйстве, экологии, военном деле, бизнесе, образовании, здравоохранении, коммунальном хозяйстве и инженерных коммуникациях.
  • Новые проекты и технологии.

Кроме того, будут представлены новейшие разработки и решения для управления данными, анализа и картографирования, обеспечения доступа к географическим данным через веб, настольные и мобильные приложения.

Компания Esri, выпускающая линейку программного обеспечения ArcGIS, занимается постоянной поддержкой своих продуктов и заботится о создании творческого взаимодействия в сообществе пользователей. Компании Esri Украина и ECOMM Co поддерживают эту хорошую традицию.

Семинар будет проводиться по адресу – г. Киев, бульвар академика Вернадского 16В. Регистрация на сайте http://www.ecomm.kiev.ua в разделе «Конференции».

 

Про организаторов:

Esri (Калифорния, США) является признанным лидером мирового рынка ГИС, ее технологии много лет используются в нашей стране и мире для создания современных и надежных решений, способных выполнять множество функций. Программное обеспечение, данные, средства разработчиков составляют целостную систему, позволяющую решать любые ГИС задачи в разных сферах деятельности – от создания муниципальных систем до управления устойчивым развитием территорий.

Esri Украина и ECOMM Co являются представителями  Esri на территории Украины и занимаются поддержкой геоинформационных программных продуктов этой компании. ЧАО «ECOMM Co» разрабатывает системы и программно-аппаратные решения, осуществляет консалтинг и обучение, активно сотрудничает с высшими учебными заведениями. ЧАО «ECOMM Co» занимается также поставкой космических снимков.

 

 

 

 

 

Семінар «Інноваційні рішення Esri для впровадження ГІС в Україні»

20 листопада 2012 в Києві відбудеться семінар «Інноваційні рішення Esri для впровадження ГІС в Україні». Захід проводять компанії Esri Україна (офіційний дистриб’ютор Esri Inc.), ECOMM Co і Європейський Університет. Організатори запрошують прийняти участь у семінарі підприємства, діяльність яких пов’язана з використанням і створенням географічних інформаційних систем (ГІС).

Листопадовий семінар, як і традиційна кримська конференція користувачів Esri, проводиться з метою познайомити ГІС співтовариство з новими розробками, ідеями та програмними продуктами від Esri. Ці заходи є чудовою нагодою користувачам ГІС, розробникам, постачальникам карт і космічних знімків продемонструвати свої рішення, прослухати доповіді колег та обговорити актуальні питання.

На семінарі будуть розглядатися такі теми:

• Географічне інформаційне забезпечення як основа державних, регіональних і муніципальних інформаційних систем.

• ГІС в територіальному плануванні та містобудівної діяльності.

• ГІС в енергетиці, сільському господарстві, екології, військовій справі, бізнесі, освіті, охороні здоров’я, комунальному господарстві та інженерних комунікаціях.

• Нові проекти і технології.

Крім того, будуть представлені новітні розробки і рішення для управління даними, аналізу та картографування, забезпечення доступу до географічних даних через веб, настільні та мобільні додатки.

Компанія Esri, що випускає лінійку програмного забезпечення ArcGIS, займається постійною підтримкою своїх продуктів і піклується про створення творчої взаємодії у спільноті користувачів. Компанії Esri Україна та ECOMM Co підтримують цю гарну традицію.

Семінар буде проводитись за адресою – м. Київ, бульвар академіка Вернадського 16В. Реєстрація на сайті http://www.ecomm.kiev.ua в розділі «Конференції».

 

Про організаторів:

Esri (Каліфорнія, США) є визнаним лідером світового ринку ГІС, її технології багато років використовуються в нашій країні і світі для створення сучасних і надійних рішень, здатних виконувати безліч функцій. Програмне забезпечення, дані, засоби розробників складають цілісну систему, що дозволяє вирішувати будь ГІС завдання в різних сферах діяльності – від створення муніципальних систем до управління сталим розвитком територій.

Esri Україна і ECOMM Co є представниками Esri на території України і займаються підтримкою геоінформаційних програмних продуктів цієї компанії. ПрАТ «ECOMM Co» розробляє системи і програмно-апаратні рішення, здійснює консалтинг і навчання, активно співпрацює з вищими навчальними закладами. ПрАТ «ECOMM Co» займається також поставкою космічних знімків.